Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ περί δικαιώματος υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ήρθε να δικαιώσει με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο τις θέσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σχετικά με το ποιες ειδικότητες και μέχρι ποιου βαθμού έχουν το δικαίωμα υπογραφής των τοπογραφικών διαγραμμάτων. Μετά από χρόνιες έντονες πιέσεις των Διοικήσεων του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. προς τη Διοίκηση της Κτηματολόγιο Α.Ε., εδώ και περίπου 1,5 χρόνο η Εταιρεία δεν δεχόταν τοπογραφικά διαγράμματα για χωρικές μεταβολές από μη έχοντες το δικαίωμα επαγγελματίες βασιζόμενη στα έγγραφα του Τ.Ε.Ε.

Μετά από καταγγελίες που έγιναν από επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς επαγγελματιών που αυθαίρετα μέχρι πρότινος συνέτασσαν τοπογραφικά διαγράμματα, ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Αρβανίτης και η Διοίκηση της Κτηματολόγιο για να λήξει άπαξ και δια παντός το θέμα προχώρησε σε υποβολή αιτήματος προς την Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Τίνα Μπιρμπίλη για έκδοση γνωμοδότησης από το Ν.Σ.Κ., σχετικά με το ποιου πτυχίου Μηχανικοί μπορούν να συντάσσουν νόμιμα εξαρτημένα από το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων τοπογραφικά διαγράμματα.

Συγκεκριμένα,το Ν.Σ.Κ. όχι μόνο γνωμοδότησε ομόφωνα ότι δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων έχουν μόνο οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί & Πολιτικοί Μηχανικοί, αλλά πήγε κι ένα βήμα παραπέρα θεωρώντας ότι υπό τους περιορισμούς που θέτει το Β.Δ. 769/1972 έχουν το δικαίωμα σύνταξης μόνο οι πολιτικοί υπομηχανικοί ήτοι οι απόφοιτοι του πάλαι ποτέ Μικρού Πολυτεχνείου και ουδείς άλλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: