Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Διάθεση Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 199x

Ο ΕΛΟΤ ολοκλήρωσε την Ελληνική έκδοση των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 199x (x=0,1,…9) που είναι γνωστά και ως «Ευρωκώδικες». Η σειρά αυτή περιλαμβάνει 58 κύρια Πρότυπα, ταξινομημένα σε δέκα κύριες κατηγορίες.
  1. ΕΛΟΤ ΕΝ 1990    Ευρωκώδικας 0 «Βάσεις Σχεδιασμού»
  2. ΕΛΟΤ ΕΝ 1991    Ευρωκώδικας 1 «Δράσεις στους φορείς»
  3. ΕΛΟΤ ΕΝ 1992    Ευρωκώδικας 2 «Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα»
  4. ΕΛΟΤ ΕΝ 1993    Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα»
  5. ΕΛΟΤ ΕΝ 1994    Ευρωκώδικας 4 «Σχεδιασμός Σύμμεικτων Φορέων από Χάλυβα και Σκυρόδεμα»
  6. ΕΛΟΤ ΕΝ 1995    Ευρωκώδικας 5 «Σχεδιασμός Ξύλινων Φορέων»
  7. ΕΛΟΤ ΕΝ 1996    Ευρωκώδικας 6 «Σχεδιασμός Φορέων από Τοιχοποιία»
  8. ΕΛΟΤ ΕΝ 1997    Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός Σχεδιασμός»
  9. ΕΛΟΤ ΕΝ 1998    Ευρωκώδικας 8 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός»
  10. ΕΛΟΤ ΕΝ 1999    Ευρωκώδικας 9 «Σχεδιασμός Φορέων από Αλουμίνιο»
Η Ελλάδα πολύ σύντομα θα εκδώσει τις αναγκαίες κανονιστικές πράξεις που θα καθιστούν τους Ευρωκώδικες κείμενα υποχρεωτικής εφαρμογής, και θα αποσύρει όλους τους μέχρι εκείνη τη στιγμή ισχύοντες κανονισμούς σχεδίασης δομικών έργων (αντισεισμικός, μελέτης έργων από σκυρόδεμα, κλπ.).

Οι ευρωκώδικες συμπληρώνονται από τα Εθνικά Προσαρτήματα (National Annexes) που εκδίδονται από κάθε χώρα και περιέχουν τις «Εθνικά Προσδιορισμένες Παραμέτρους» που καθορίζουν τις εθνικές επιλογές κάθε χώρας για το επίπεδο προστασίας που επιθυμεί να υιοθετήσει (σεισμικές παράμετροι, μεγέθη φορτίσεων κλπ).


Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: