Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Νέα διαδικτυακή εφαρμογή - Κτηματολόγιο Α.Ε.

Μια νέα υπηρεσία για τους συναλλασσόμενους με Κτηματολογικά Γραφεία παρέχει διαδικτυακά η Κτηματολόγιο ΑΕ μέσα από τον ιστότοπο www.ktimatologio.gr. Πρόκειται για την εφαρμογή «Υπολογισμού τελών και δικαιωμάτων» με την οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υπολογίσει μόνος του το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλει για κάποια συναλλαγή του (π.χ.αγοραπωλησία, εγγραφή προσημείωσης κ.α.).