Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Καταγραφή προβλημάτων από τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στην Καστοριά

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί μια σημαντική τομή στον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Κράτους για την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών και του Δημοσίου. Δυστυχώς, κατά τη γενική ομολογία του τεχνικού και του νομικού κόσμου στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς αποτέλεσε την αρχή μιας ιδιαίτερης ταλαιπωρίας πολιτών, Δημοσίων Υπηρεσιών και Φορέων διότι δεν κατοχυρώθηκαν τα ακίνητα ιδιωτών αλλά ούτε η Δημόσια ή η Δημοτική περιουσία λόγω λαθών και παραλήψεων του Εθνικού Κτηματολογίου. Το αποτέλεσμα είναι οι συνεχείς προσφυγές στα δικαστήρια για την κατοχύρωση της ακίνητης περιούσιας με ιδιαίτερα υψηλό κόστος για την τοπική κοινωνία.

Το Τμήμα Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Καστοριάς πήρε την πρωτοβουλία να προβεί στην επίσημη καταγραφή αυτών των προβλημάτων, με σκοπό να συνταχθεί πλήρης φάκελος ο οποίος θα αποδεικνύει την αναγκαιότητα ένταξης των κτηματογραφημένων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς σε διαδικασία επαναχωροθέτησης και να αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κα.) για τις απαραίτητες ενέργειες.

Οι Φορείς, Υπηρεσίες και Σύλλογοι από τους οποίους ζητήθηκε να επισημανθούν τα ανωτέρω προβλήματα είναι:

 • Διεύθυνση Δασών Καστοριάς
 • Κτηματική Υπηρεσία Καστοριάς
 • Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμοί &  Αναδασμού Καστοριάς
 • Τμήμα Πολεοδομίας Δήμου Καστοριάς
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ορεστίδος
 • Κτηματολογικό Γραφείο Καστοριάς
 • ΤΕΕ Ν.Α. Καστοριάς
 • ΕΕΤΕΜ Καστοριάς
 • Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης
 • Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς

Επίσης, ετοιμάστηκε ερωτηματολόγιο από το οποίο θα συγκεντρωθούν αριθμητικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με σφάλματα στη χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου το οποία θα συμπληρωθεί από συναδέλφους μηχανικούς της Καστοριάς .

Δεν υπάρχουν σχόλια: