Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

ΤΕΕ: Επικοινωνία για θέματα νομικής και φοροτεχνικής υποστήριξης

Tο ΤΕΕ, στα πλαίσια της παροχής των νέων υπηρεσιών νομικής και φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του, ανακοινώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά για αυτά τα θέματα στις κατωτέρω διευθύνσεις:

νομική υποστήριξη των Μηχανικών: law-help@central.tee.gr
φοροτεχνική υποστήριξη των Μηχανικών: tax-help@central.tee.gr

Δείτε εδώ περισσότερα για τη νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ. Δείτε εδώ περισσότερα για τη νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ.