Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Γενική Συνέλευση 03/03/11

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Γενική Συνέλευση του τμήματος την 03/03/2011.
Αποφασίστηκαν:
  • Η εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές της 03/04/2011.
  • Η αποστολή εγγράφου σε υπηρεσίες και φορείς σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
  • Η αποστολή εγγράφου σε υπηρεσίες και συναδέλφους για την καταγραφή των προβλημάτων από τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στην Καστοριά.
  • Η συγκρότηση εξαμελούς ομάδας εργασίας για την κωδικοποίηση προδιαγραφών τοπογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους και έγγραφα που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς.
  • Ενέργειες σχετικές με τον προβληματικό τρόπο που τηρείται η λίστα πραγματογνωμόνων στο Πρωτοδικείο Καστοριάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: