Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

ΤΕΕ: Επικοινωνία για θέματα νομικής και φοροτεχνικής υποστήριξης

Tο ΤΕΕ, στα πλαίσια της παροχής των νέων υπηρεσιών νομικής και φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του, ανακοινώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά για αυτά τα θέματα στις κατωτέρω διευθύνσεις:

νομική υποστήριξη των Μηχανικών: law-help@central.tee.gr
φοροτεχνική υποστήριξη των Μηχανικών: tax-help@central.tee.gr

Δείτε εδώ περισσότερα για τη νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ. Δείτε εδώ περισσότερα για τη νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ.

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Μετάθεση ισχύος Ν4281/2014 για τις δημόσιες συμβάσεις

Κατατέθηκε και ψηφίστηκε η αναμενόμενη τροπολογία για την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις. Σύμφωνα με την τροπολογία η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β' αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, από την οποία διαφαίνεται πρόθεση σύνταξης άλλου νομοθετήματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: "Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4281/2014 προκειμένου να γίνει επεξεργασία ενός νέου θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο θα κινείται στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, με άξονα τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Σκοπός είναι, στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης, να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να λάβει χώρα ουσιαστική διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς, η οποία, να οδηγήσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, στην κατάρτιση ενός άρτιου πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο θα πληροί τις απαραίτητες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.".

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ για φορολογική δήλωση έτους 2015

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε για την πιο κάτω ανακοίνωση που ανάρτησε το ΤΣΜΕΔΕ στην ιστοσελίδα του:
Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους μας ότι η Βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015, δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικά αλλά θα μπορούν να την προμηθεύονται μέσω της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας (www.tsmede.gr) αφού εγγραφούν και πιστοποιηθούν ως χρήστες (η εγγραφή μέλους ,γίνεται στο www.tsmede.gr και η πιστοποίηση γίνεται με την επίδειξη ταυτότητας ή με εξουσιοδότηση στο τμήμα μηχανογράφησης ,4ος όροφος στο κτίριο της Κεντρικής υπηρεσίας).

Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας παραμένει η δυνατότητα έκδοσης του παραπάνω εντύπου και από τα κατά τόπους γραφεία της υπηρεσίας μας.

ΣτΕ 4439/2014 τήρηση απόστασης για οικισμούς προ 23

ΣτΕ 4439/2014

[Παράνομη οικοδομική άδεια για ανοικοδόμηση ακινήτου εκτός οικισμού προϋφιστάμενου του 1923, χωρίς την τήρηση της υποχρεωτικής απόστασης από την οικοδομική γραμμή]


Πρόεδρος: Ν. Ρόζος
Εισηγητής: Μ. Τριπολιτσιώτη
Δικηγόροι: Ν. Γαρνέλης, Μ. Μουστάκας

Οι διατάξεις, με τις οποίες επιβάλλεται η ανέγερση οικοδομής σε απόσταση τουλάχιστον τεσσάρων μέτρων από την οικοδομική γραμμή προκειμένου για τα οικόπεδα με εμβαδόν 500 τ.μ. και άνω των προϋφιστάμενων του έτους 1923 οικισμών που στερούνται εγκεκριμένου σχεδίου, αποτελούν ειδικές διατάξεις οι οποίες έχουν τεθεί για την προστασία αυτών των παλαιών οικισμών και διασφαλίζουν καλύτερους όρους διαβίωσης. Συνεπώς, οι ειδικές αυτές διατάξεις δεν καταργήθηκαν με το ν. 1577/1985 αλλά συνισχύουν, κατά τα λοιπά, ως προς τα οριζόμενα για την ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου σε σχέση με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου.

Οι ημιϋπαίθριοι χώροι δεν εμπίπτουν στα επιτρεπόμενα στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο προστεγάσματα ή αρχιτεκτονικά στοιχεία, ούτε και στις κατασκευές που επιτρέπεται να  ανεγερθούν στους ακάλυπτους χώρους και, επομένως, το βάθος τους δεν προσμετρείται για τον υπολογισμό της απόστασης του κτιρίου από την οικοδομική γραμμή.

Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, με άμεση νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προχωρά στην αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4281/14, που αφορούν στις αναθέσεις δημοσίων έργων και μελετών. Η προβλεπόμενη εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου από την 1η Μαρτίου 2015, προκαλεί στην πράξη απόλυτη εμπλοκή στη λειτουργία του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων και μελετών.

Ο λόγος είναι ότι μετά την ψήφιση του, ως μνημονιακή υποχρέωση τον περασμένο Αύγουστο, η εφαρμογή του νόμου εγκαταλείφθηκε. Δεν εκδόθηκαν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα και δεν έχει αντιμετωπιστεί σειρά ουσιαστικών ζητημάτων εφαρμογής του νόμου, δημιουργώντας νομοθετικό κενό, με συνέπειες στην οικονομία, την ανάπτυξη, όπως επίσης στην εύρυθμη λειτουργία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Διοίκησης.

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 330/10-03-2015 η Υπουργική Απόφαση «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων».

Με την Υ.Α. αυτή, η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, την 01.12.2015.

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Hμερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών ΠΣΔΑΤΜ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στην τελευταία συνεδρίασή του, της 27/02/2015, παρουσία 10 μελών του Δ.Σ. που εκπροσωπούσαν το σύνολο των Παρατάξεων που έχουν εκλεγμένους εκπροσώπους στη Διοίκηση του Συλλόγου, ασχολήθηκε με τον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., καθώς και των Διοικήσεων των Τοπικών και Περιφερειακών Τμημάτων Α.Τ.Μ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015