Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Συντελεστής τκ 2014

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 17/2/2014 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 10 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Αρ.Πρωτ. Δ17γ/οικ/3676), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162) και, πλέον, έχει τιμή (τκ) = 1,237 από 1,259 (μείωση 1,75% περίπου).

Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά από την θέσπιση του συντελεστή τκ (2005) παρατηρείται μείωση της τιμής του (η σημερινή τιμή είναι λίγο χαμηλότερη από την τιμή του 2012).

Η ανωτέρω αναπροσαρμοσμένη τιμή του (τκ) θα υιοθετείται υποχρεωτικώς στις προκηρύξεις που θα εγκριθούν μετά τις 20-3-2014.

Τέλος, με βάση την τιμή αυτή καθορίζονται αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα όρια ισχύος των μελετητικών πτυχίων ανά τάξη και κατηγορία (βλ. άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009) και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο, δηλαδή από 21-3-2014 έως 20-3-2015 (σχετικός πίνακας με τα νέα όρια περιλαμβάνεται στην Εγκύκλιο).

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα για το Εθνικό Κτηματολόγιο στα Γιάννενα

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι ο σύλλογος των Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Ηπείρου και Λευκάδας στο πλαίσιο έναρξης των νέων Κτηματογραφήσεων θα διοργανώσει μια Ημερίδα στις 15 Φεβρουαρίου του 2014, με σκοπό να συνδράμει στην πληροφόρηση των συναδέλφων Μηχανικών που θα ασχοληθούν με τις διαδικασίες αυτές. Για το λόγο αυτό θα συμμετάσχουν από την εταιρεία ΕΧΚΑ ΑΕ δύο εισηγητές στη συγκεκριμένη Ημερίδα.
 
Συγκεκριμένα η Ημερίδα θα εστιαστεί σε θέματα που αφορούν:
  • παρουσίαση των διαδικασιών της Κτηματογράφησης
  • το επίπεδο ταύτισης δικτύων παλαιότερων μελετών του Κτηματολογίου με το δίκτυο της ΓΥΣ και το HEPOS και τον μετασχηματισμός HTRS07-ΕΓΣΑ87
  • τις σωστές πρακτικές στη χρήση του GPS (τεχνικές μέτρησης (RTK vs PostProcessing), απαραίτητος εξοπλισμός, σχεδιασμός μετρήσεων, έλεγχος ποιότητας λήψης, γεωμετρία δορυφόρων)
  • τις πηγές σφαλμάτων, τη διασφάλιση αξιολόγησης αποτελεσμάτων, την αξιοπιστία αποτελεσμάτων και τα συνηθισμένα λάθη (παραδείγματα προς αποφυγή).
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 13.30-14.00 το μεσημέρι στην μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Φρόντζου Πολιτεία. ( http://www.frontzupolitia.gr)

Χορήγηση των αεροφωτογραφιών του ΟΚΧΕ

Συνάδελφοι,

Ξεκίνησε την Δευτέρα 20-1-2014 η χορήγηση των αεροφωτογραφιών απο το αρχείο του τ. ΟΚΧΕ. Η χορήγηση γίνεται καθημερινά απο 9:00 πμ εώς 14:00 μμ εκτός Τετάρτης στα γραφεία του τ. ΟΚΧΕ Διεύθυνση  Τιμ. Βάσσου 11 - 13    Αμπελόκηποι    11521.

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Tοπογραφικό σε οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

Αλλαγή στο τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης σε οικισμούς οι οποίοι δεν έχουν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Είναι απαραίτητο να αποτυπώνονται και οι όμορες ιδιοκτησίες με τα κτίσματα τους σύμφωνα με το Έγγραφο οικ.2137/16-1-2014 του ΥΠΕΚΑ

Το έγγραφο του ΥΠΕΚΑ αναφέρει:

Δεδοµένου ότι το άρθρο 14 του ν.4067/2012 (79 Α΄), µε το οποίο καθορίζεται η θέση του υπό ανέγερση κτιρίου στο οικόπεδο, έχει εφαρµογή και στην περίπτωση των οικισµών χωρίς εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο λαµβάνοντας υπ’όψη τα όµορα οικόπεδα µε τα υφιστάµενα κτίσµατά τους, σας γνωρίζουµε ότι για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης σε οικόπεδο εντός οικισµού χωρίς εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο θα πρέπει να αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραµµα οι όµορες ιδιοκτησίες µε τα κτίσµατά τους.

ΠΟΛ υπολογισμού προκαταβολής φόρου στις αμοιβές μηχανικών

Η υποβολή δήλωσης και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των αμοιβών αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα με διευκρινιστικό έγγραφο της Γεν Γραμ Δημοσίων εσόδων υπολογίζεται ως εξής:

α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για διεύθυνση εκτέλεσης έργου καθώς και για μελέτη επίβλεψη τοπογραφικών έργων


β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου της αμοιβής, τη διεύθυνση του, τη συμβατική αμοιβή, τον προκαταβλητέο φόρο, την αρμόδια για τη φορολογία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του ίδιου και εκείνου που του ανέθεσε τη σύνταξη της μελέτης ή των σχεδίων ή την επίβλεψη, πλην των περιπτώσεων που την ανάθεση έκανε το Δημόσιο

2. Οι δηλώσεις απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου μηχανικών - αρχιτεκτόνων φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr3. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.4. Η υποβολή της δήλωσης απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των αμοιβών αρχιτεκτόνων και μηχανικών φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet μπορεί να πραγματοποιείται από 03.01.2014.5. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης, αυτή υποβάλλεται άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με συνημμένο το εκτυπωμένο αποδεικτικό στοιχείο της μη δυνατότητας υποβολής της.Βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου αμοιβών Αρχιτεκτόνων-ΜηχανικώνΈκδοση ταυτότητας οφειλής

1. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει την «Ταυτότητα Οφειλής», στοιχείο απαραίτητο για την απόδοση του φόρου μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων.
2. Οι υπόχρεοι μηχανικοί με την οριστικοποίηση της δήλωσης, θα εκτυπώνουν «Βεβαίωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών» η οποία αποτελεί έγκυρη βεβαίωση βάσει της με αριθμ. 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685/Β) απόφασης και αποτελεί το αποδεικτικό που θα υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή των μελετών ή τη χορήγηση της σχετικής άδειας.


3. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας, αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης του παρακρατηθέντος φόρου, αποτελεί η υποβληθείσα δήλωση σφραγισμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. παραλαβής, με σχετική επισημείωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης του φόρου.

Άρθρο

Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται, ηλεκτρονικά αμέσως μετά την οριστική υποβολή των δηλώσεων απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα Τaxis.2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των δηλώσεων αυτών.Nομοσχέδιο για την τροποποίηση του Ν.4663/1930 περί εξασκήσεως του επαγγέλματος τοπογράφου

Κατάργηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το επάγγελμα του μηχανικού προτείνει, με γνωμοδότησή της προς το υπουργείο Υποδομών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Στις προτάσεις της Επιτροπής αναφέρεται μεταξύ άλλων πως «είναι αναγκαία η κατάργηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και όλων των σχετικών εγκυκλίων και η έκδοση ενός νέου και σύγχρονου (ανεξάρτητα από την καθ' ύλην αρμοδιότητα εκάστου υπουργείου) νομοθετήματος, το οποίο θα καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτωνόλων των ειδικοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών».

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση, «με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπισθούν τα ζητήματα νομιμότητας των εγκυκλίων και θα αρθούν οι υπάρχουσες αντιφάσεις, αφενός μέσω του καθορισμού των ποιοτικών προσόντων που απαιτούνται για την απόκτηση του κάθε τίτλου (ακαδημαϊκοί τίτλοι, πείρα, εγγραφή σε επιμελητήριο κ.λπ.) και της περιγραφής του αντικειμένου με βάση το γνωστικό αντικείμενο σπουδών της κάθε ειδικότητας και αφετέρου με τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτούμενων δραστηριοτήτων και εργασιών ανά τεχνικό έργο, διασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επισημαίνει πως ορισμένες ειδικότητες μηχανικών «έχουν προνομιακή μεταχείριση σε βάρος κάποιων άλλων», χωρίς τα συγκεκριμένα προνόμια να δικαιολογούνται επαρκώς για επιστημονικούς ή άλλους λόγους. Αναφέρεται κυρίως στις ειδικότητες των πολιτικών μηχανικών και των ηλεκτρολόγων - μηχανολόγων μηχανικών οι οποίες απολαμβάνουν προνόμια τα οποία δεν μοιράζονται με άλλες ειδικότητες που διαθέτουν αντίστοιχη ειδίκευση και γνώση.

Προτείνεται επίσης η αναθεώρηση του σημερινού μοντέλου με τα μητρώα μελετητών (27 διαφορετικές κατηγορίες) με βάση τα οποία οι μηχανικοί έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής ή όχι σε διαγωνισμούς μελετών του δημοσίου.