Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Εκλογές Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.

Την Κυριακή 03 Απριλίου 2011 θα πραγματοποιηθούν στην Καστοριά και σε άλλες 37 πόλεις της χώρας οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΔΑΤΜ. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του τοπικού τμήματος ΠΣΔΑΤΜ Καστοριάς.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 15:00 έως τις 20:00 και λάβει χώρα στο αρχοντικό Παπατέρπου.

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίζουν αστυνομική ταυτότητα ή οιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητα τους. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν οι συνάδελφοι Α.Τ.Μ. (τακτικά & ομότιμα μέλη Τ.Ε.Ε.) που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Η συνδρομή μπορεί να πληρωθεί ταυτοχρόνως με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και ανέρχεται στο ποσό των 10  € για όσους έχουν συμμετάσχει έστω και μια φορά σε εκλογές του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. ανεξαρτήτως χρονολογίας. Γι’ αυτούς που ψηφίζουν πρώτη φορά, ανεξαρτήτως του έτους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, η συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 8 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια: