Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 22-6-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                     Αριθμ.πρωτ.518

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.1046/16-11-2011 έγγραφο του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Β.Ελλάδος και το με αριθμ.πρωτ.1020517/7-7-2010 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, τα οποία προσκομίσθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας κατά τη συνάντηση του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Β.Ελλάδος στις 20-6-2012 και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους. 

Σας διευκρινίζουμε ότι η εκεί αναφερόμενη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 451/2010, σας έχει ήδη κοινοποιηθεί με το με αριθμ.πρωτ.630/2011 έγγραφό μας, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σ.Σ.Ε.Θ. 

                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                        Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου 

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2012

Υπηρεσίες eΤΣΜΕΔΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Από  την Παρασκευή  15/6/2012  μπαίνει σε  λειτουργία  μια καινούργια  υπηρεσία, αυτή της  Παροχής Υπηρεσιών  και  Ενημέρωσης  μέσω Internet.   Τις  Βεβαιώσεις  όπως  της  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας, Προϋπηρεσίας, Διακοπής Εργασιών και πολλές άλλες θα μπορείτε πλέον να  τις αιτήστε  και να τις  παραλαμβάνετε  μέσω του  Internet  χωρίς να απαιτείται η μετάβασή σας σε κάποιο  υποκατάστημα του Ταμείου.

Για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι απαραίτητη η «εγγραφή σας» στο Web Site για την απόκτηση ενός προσωπικού λογαριασμού  (υπάρχει στην κεντρική σελίδα του). Ακολούθως «για λόγους ασφαλείας» θα πρέπει να μεταβείτε σε κάποιο υποκατάστημα   με την ταυτότητά σας για  να γίνει η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας (αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο www.tsmede.gr).

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Υπογραφή διαταγμάτων για πολεοδομικά θέματα από τον ΥΠΕΚΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Επικρατείας, στη βάση της ολοκλήρωσης των εκκρεμών ζητημάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γρηγόρης Τσάλτας, υπέγραψε, έξι Προεδρικά Διατάγματα που αφορούν στα εξής:

...

• «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.274 και 274Β της Δημοτικής ενότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς (ν. Καστοριάς) κατάργηση και επιβολή προκηπίου»

...

Καταγραφή προβλημάτων Εθνικού Κτηματολογίου Καστοριάς

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Τοπικό Τμήμα Καστοριάς, με αφορμή την χρόνια εμπειρία πλέον που αποκτήθηκε με την ενασχόληση ιδιωτών ATM, συναδέλφων ΑΤΜ του Δημόσιου Τομέα, αλλά και των εμπλεκομένων Υπηρεσιών με το Εθνικό Κτηματολόγιο και τη χρήση του.

Ο Νομός Καστοριάς ανήκει στις πρώτες και πιλοτικές περιοχές που εφαρμόσθηκε το Εθνικό Κτηματολόγιο με αφετηρία των αρχικών κτηματογραφήσεων το έτος 2000. Κατόπιν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες με την πρώτη (Α’) και τη δεύτερη (Β’) Ανάρτηση, και μάλιστα με ατομικές ειδοποιήσεις σε κάθε ιδιοκτήτη.

Ήδη από την πρώτη ανάρτηση, παρουσιάστηκε ένας τεράστιος (σχεδόν καθολικός) αριθμός προβλημάτων είτε εντοπισμού των ακινήτων, είτε προσδιορισμού του εμπράγματου δικαιώματος, είτε ακόμα υπέρμετρες διαφορές σε εμβαδά, σχήματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας κλπ. Κατά τη δεύτερη ανάρτηση, ο αριθμός των προβληματικών καταχωρήσεων μειώθηκε αισθητά, αλλά δεν ήταν ικανός ώστε να αναχαιτίσει όλα τα προβλήματα που τελικά φαίνεται να υπάρχουν σήμερα, με το Κτηματολόγιο πλέον σε πλήρη ανάπτυξη και ισχύ στις περιοχές που εφαρμόσθηκε.

Αυτή η ήδη από πολύ νωρίς αναγνώριση των προβλημάτων του Κτηματολογίου στο Νομό Καστοριάς, οδήγησε σε μακρόχρονες και ατέρμονες τελικά συζητήσεις μεταξύ ιδιωτών ΑΤΜ, συναδέλφων στον Δημόσιο Τομέα, Υπηρεσιών, Νομικών και Συμβολαιογράφων για τα συνδυασμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Το Τοπικό Τμήμα Καστοριάς ξεκίνησε με δική του πρωτοβουλία την διευρυμένη καταγραφή των προβλημάτων και παρουσίασή τους.

Απολογισμός Δ.Σ τοπικού τμήματος Καστοριάς

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Για την πληρότητα της ενημέρωσής σας σχετικά με τις δράσεις της Διοίκησης του Συλλόγου για το προηγούμενο έτος, σας αποστέλλουμε τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. - Τμήμα Καστοριάς όπως παρουσιάστηκε στη Γενική μας Συνέλευση.

Ανοιχτή πρόσκληση - κάλεσμα σε όλους τους συνάδελφους ΑΤΜ για συμμετοχή στην 7η πανελλαδική συνδιάσκεψη

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε ένα χρόνο περίπου μετά τη διοργάνωση της 6ης Πανελλαδικής μας Συνδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Δωδώνη της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Ένα χρόνο στον οποίο μεσολάβησαν τεράστιες, δυσμενείς ως επί το πλείστον, αλλαγές στο οικονομικό, επαγγελματικό και κοινωνικό πεδίο.

Εν μέσω αυτής της κρίσης ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. και οι διοικήσεις των Περιφερειακών και Τοπικών Τμημάτων και Συλλόγων Α.Τ.Μ. ανά την Επικράτεια κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για την υλοποίηση όσων συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν στη Συνδιάσκεψη της Δωδώνης. Κι από τον έως σήμερα απολογισμό μπορεί κανείς να διακρίνει ότι έχουν γίνει πολλά. Δεν αρκεί όμως αυτό, μπορούμε και θέλουμε περισσότερα για τον κλάδο, για τον κάθε συνάδελφο ανεξαρτήτως του τομέα απασχόλησης ή της γεωγραφικής ενότητας που δραστηριοποιείται.

Ότι σχεδιάστηκε και ότι σήμερα υλοποιείται είναι απόρροια όσων όλοι μαζί σχεδιάσαμε μέσα από τη συμμετοχή μας στις συνδιασκέψεις τα προηγούμενα χρόνια. Γι’ αυτό άλλωστε και η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. αποφάσισε να πυκνώσει τις συνδιασκέψεις προγραμματίζοντάς τις ανά έτος. Με όπλο λοιπόν τη συλλογική συνείδηση και την κουλτούρα διαλόγου που μας διακρίνει ως κλάδο, σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στην 7η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Α.Τ.Μ. που φέτος θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο το Σάββατο 30 Ιουνίου 2012. Θα προηγηθεί την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 η διεξαγωγή ημερίδας με τίτλο «25 χρόνια Ε.Γ.Σ.Α. 87’….και τώρα τι; (Εξελίξεις & Προοπτικές)» και βέβαια όσοι συμμετέχετε θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε την κρητική φιλοξενία και τις ομορφιές του νησιού. Για όλα αυτά εγγύηση αποτελούν οι προσπάθειες που εδώ και μήνες καταβάλουν οι συνάδελφοί μας από τα Διοικητικά Συμβούλια του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Κ., του Τοπικού Τμήματος Α.Τ.Μ. Χανίων και Ρεθύμνου.

Νέα υπηρεσία για τα μελή του ΠΣΔΑΤΜ: νομική ενημέρωση μέσω του site

Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαρκούς ενημέρωσής σας σε θέματα νομοθεσίας, έχουμε εγκαινιάσει τον τελευταίο καιρό μέσω του διαδικτυακού τόπου του Συλλόγου το πεδίο της νομικής βιβλιοθήκης, στο οποίο μπορείτε να βρίσκετε δικαστικές αποφάσεις, αποφάσεις Υπουργείων κ.α.

Επίσης, ένεκα της επικαιρότητας, λειτουργεί διαφορετικό πεδίο με πληροφορίες για τους νόμους 4014 και 4030 στο οποίο εμπεριέχονται και παρουσιάσεις του νομικού μας συνεργάτη Κώστα Καρατσώλη επί διαφόρων σημαντικών θεμάτων.

Σίγουρα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, αλλά ημέρα με την ημέρα θα συμπληρώνεται, θα επικαιροποιείται και θα αναδιαμορφώνεται προς το καλύτερο.

Μακάρι να υπάρχει διάθεση για εθελοντική συμμετοχή στη λειτουργία του Συλλόγου από περισσότερους για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμα πιο γρήγορα όλα όσα επιθυμούμε για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τα μέλη μας.

Δείτε στο site του ΠΣΔΑΤΜ τις εισηγήσεις της ημερίδας "εξελίξεις στο γεωμετρικό σχεδιασμό οδών με ευαισθησία ως προς τον παρόδιο χώρο.

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Όπως γνωρίζετε πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ημερίδα «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΔΩΝ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΔΙΟ ΧΩΡΟ».

Το σύνολο των εισηγήσεων βρίσκεται στο site του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. και συγκεκριμένα στη διεύθυνση.

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου ΑΤΜ

Αγαπητοί Συνάδελφοι.

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του Συλλόγου. Αν δεν αντέχετε να περιμένετε τον ταχυδρόμο να το φέρει σπίτι σας ή αν για οποιοδήποτε λόγο δεν το λαμβάνετε (οπότε ενημερώστε τη Γραμματεία του Συλλόγου για να μην επαναληφθεί) μπορείτε να το δείτε στην πλήρη του μορφή στο site του ΠΣΔΑΤΜ και συγκεκριμένα στη διεύθυνση.


Ενέργειες διαφάλισης επαγγελματικού δικαιώματος σύνταξης ιδιωτικών τοπογραφικών μελετών - Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κτηματολόγιο Α.Ε. κ. Απόστολο Αρβανίτη

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στην προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη θωράκιση των δικαιωμάτων του κλάδου έναντι φαινομένων αντιποίησης του επαγγέλματος και προς αποφυγή παρερμηνειών διοικητικών πράξεων, η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. σε συνέχεια της συνάντησής που είχε με τον Πρόεδρο της Κτηματολόγιο Α.Ε. κ. Απόστολο Αρβανίτη, απέστειλε επιστολή σχετικά με το θέμα των τοπογραφικών διαγραμμάτων που υποβάλλονται κατά τη σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.

Από την επαφή που υπήρξε προέκυψε η διάθεση της Διοίκησης της Κτηματολόγιο Α.Ε. για άμεση αποσαφήνιση του θέματος, έτσι ώστε να μην υπάρξει στο μέλλον ούτε ένας συμβολαιογράφος που να ισχυρισθεί ότι δεν κατάλαβε ή δεν γνώριζε το ποιοι και μέχρι ποιο βαθμό έχουν δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Αυτό που πλέον πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, είναι ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων μας επαφίεται σε όλους εμάς. Κανείς δε θα μας χαριστεί, κανείς δε θα παλέψει για το δίκιο μας, αν εμείς παραμένουμε ανενεργοί.

Γι’ αυτό σας καλούμε όλους, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή σας η οιαδήποτε στρέβλωση στον τομέα της σύνταξης και υπογραφής τοπογραφικών διαγραμμάτων, να ενημερώσετε αμέσως το Σύλλογο ώστε να παρέμβουμε νομικά.

Δ.Σ. Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.

Νέα παράταση υποβολής πρόσφορων για το χρηματοοικονομικό σύμβουλο της Κτηματολόγιο ΑΕ μέχρι τις 21/06

Η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ ανακοίνωσε μέσα από το site του Υπουργείου Οικονομικών την παράταση υποβολής προσφορών για εκδήλωση ενδιαφέροντος χρηματοοικονομικού συμβούλου στο κτηματολόγιο για τις 21 Ιουνίου.

Η κίνηση αυτή της τελευταίας στιγμής δεν είναι τυχαία. Συνδέεται απόλυτα με την αντίδραση του κλάδου απέναντι στις επιλογές ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου.  Άλλωστε, τα μηνύματα τα είχαν πάρει από χθες το απόγευμα όταν όλος ο όροφος του Υπουργείου που θα υποδεχόταν αύριο τους ενδιαφερόμενους είχε γεμίσει με τις αφίσες και τις ανακοινώσεις του Συλλόγου.

Τα πήραν και επίσημα σήμερα το πρωί, όταν καταθέσαμε την ανακοίνωσή μας στο πρωτόκολλό τους για να μην μπορεί κανείς τους να ισχυρισθεί ότι δεν άκουσε ή δεν γνώριζε για τις αντιδράσεις.  Η κατάσταση αυτή δε μας αρκεί, απλά μας δίνει περισσότερο χρόνο να οργανώσουμε τη συγκέντρωση μας έξω απ’ το Υπουργείο Οικονομικών την επόμενη πλέον Πέμπτη 21 Ιουνίου στις 14:00.

Βοηθάει επίσης, γιατί απέναντι μας είναι πιθανό να μην έχουμε έναν υπηρεσιακό Υπουργό που θα νίπτει τας χείρας του, αλλά αυτόν της επόμενης Κυβέρνησης που ενδεχομένως θα προκύψει μετά τη 17η Ιουνίου.

Γι’ αυτό καλούμε όλες τις Διοικήσεις Α.Τ.Μ. των Περιφερειακών – Τοπικών μας Τμημάτων και Συλλόγων να οργανώσουν την παρουσία των μελών μας και από τις εκτός Αττικής Περιφερειακές Ενότητες. Καλούμε και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να σταθεί εμπράκτως δίπλα στον κλάδο των Α.Τ.Μ. για να δώσουμε από κοινού αυτή τη μάχη.

Όλοι λοιπόν την επόμενη ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 και ώρα 14:00 έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με στόχο πλέον όχι μια νέα παράταση, αλλά:

ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ!!!! Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ

ΝΑΙ στο άνοιγμα των δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων από την ΕΘΕΓ

Το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τον ΟΚΧΕ, σχετικά με το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Γεωπληροφορίας (ΕΘΕΓ), μπορείτε να το δείτε εδώ.