Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Άμεση παρέμβαση του ΠΣΔΑΤΜ στην εκτροπή που επιχειρείται στο επαγγελματικό γίγνεσθαι του Α.Τ.Μ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, με τις ευλογίες της διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου επιχειρεί «νύχτα» να πετάξει επί της ουσίας εκτός του επαγγελματικού στίβου των τοπογραφικών εργασιών σε παραδοσιακούς οικισμούς τον κλάδο μας.

Ευτυχώς έχουν γνώση οι φύλακες και το πραξικόπημα αυτό, όσο καλά κεκαλυμμένο κι αν το είχαν οι εμπνευστές του, το εντοπίσαμε και παλεύουμε για την απόσυρσή του προτού μπει αύριο για ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των επιθέσεων που δέχεται καθημερινά τον τελευταίο καιρό ο κλάδος μας σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο και υπαγορεύονται από συγκεκριμένα συμφέροντα και ισχυρές συντεχνίες.

Όποιος μπει στο site της Βουλής και δει τις συνεδριάσεις της επιτροπής εμπορίου μπορεί εύκολα να καταλάβει τι εννοούμε.Στην επίθεση αυτή που δεχόμαστε πρέπει να είμαστε όλοι συσπειρωμένοι γύρω από το συλλογικό μας φορέα. Μπορεί να είμαστε μικρός ως πληθυσμός μηχανικών, αλλά έχουμε μεγάλα δίκια. Γι’ αυτό και στο τέλος μέσα από πειστική επιχειρηματολογία βασισμένη σε επιστημονικά – χειροπιαστά δεδομένα οι θέσεις μας θα επικρατήσουν.


Δ.Σ. Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.


Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Χορήγηση νέων προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση νέων προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, η οποία απευθύνεται «αποκλειστικά σε μηχανικούς, διπλωματούχους ή πτυχιούχους τεχνολογικής εκπαίδευσης ή σε μηχανικούς με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία».

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα εγγραφούν στο Μητρώο των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄177), η οποία θα ισχύει έως τις 6 Οκτωβρίου του 2012.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 28 Φεβρουαρίου 2012, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr).

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Bιντεοσκοπημένη εκδήλωση του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για την αυθαίρετη δόμηση

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 η συζήτηση για την αυθαίρετη δόμηση που οργάνωσε το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση στη διεύθυνση

 

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Τροπολογία για τα τοπογραφικά που συνοδεύουν τις βεβαιώσεις των μεταβιβάσεων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Όπως επανειλημμένως είχαμε πει, σε συνέχεια των επαφών που έγιναν με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, η τροπολογία που κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο εξαιρεί από την απαίτηση σύνταξης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος μόνο τις περιπτώσεις αυτοτελούς κάθετης και οριζοντίου ιδιοκτησίας σε εντός σχεδίου ακίνητα.

Το πλέον σημαντικό στοιχείο που φέρνει αυτή η τροπολογία είναι ότι επίσημα πια για πρώτη φορά σε νόμο του κράτους καταγράφεται ότι «όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση επισύναψης τοπογραφικού διαγράμματος σε συμβόλαιο, εφεξής νοείται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων».

Δεν έχει τελειώσει τίποτα, δεν εφησυχάζουμε ούτε λεπτό, η προσπάθεια συνεχίζεται και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.


Δ.Σ. Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.   

Ημερίδα για τα Τοπογραφικά Διαγράμματα το Σάββατο 21/01/2011 στη Λιβαδειά

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αυτό το Σάββατο 21/01/2012 και ώρα 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στη Λιβαδειά Βοιωτίας ημερίδα του Συλλόγου με θέμα "Η κρισιμότητα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων στη διαμόρφωση πολιτικής γης, για την τακτοποίηση αυθαιρέτων, τη διασφάλιση των δικαιοπραξιών, την αξία των ακινήτων, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου".

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά) και την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το Περιφερειακό Τμήμα Α.Τ.Μ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος και το Τοπικό Γραφείο Α.Τ.Μ. Βοιωτίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα του Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος. Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.

Στην ημερίδα θα παρουσιασθούν εισηγήσεις από τον Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., από το Δικηγορικό Σύλλογο Βοιωτίας, από την Ολομέλεια των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, από την Κτηματολόγιο Α.Ε., από εκπρόσωπο Φορέα Εκτιμητικής, κ.α.

Δ.Σ. Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Προς ψήφιση η κατάργηση του ελέγχου των αμοιβών από το ΤΕΕ

Στο άρθρο 5 (καταργείται η παράγραφος 1β του άρθρου 7 του Ν3919/2011) του προτεινόμενου προς ψήφιση στη βουλή πολυνομοσχεδίου «Επείγουσες Ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» καταργείται η διάταξη του νόμου 3919/2011 "Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων", δηλαδή καταργείται η παρακάτω διάταξη: 

"β) Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε., όταν περιέρχεται στην αντίληψή του περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης, της οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, τον καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της, ζητώντας τις διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες. Εφόσον οι εξηγήσεις του ενδιαφερομένου δεν κριθούν ικανοποιητικές, το Δ.Σ. του Τ.Ε.Ε. μπορεί να ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά τις κείμενες διατάξεις."

Σημειώνεται ότι η αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νομοσχεδίου [που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή την Τρίτη 10.01.2012] αναφέρει χαρακτηριστικά ότι :

"Με την παράγραφο 1β του άρθρου 7 του ν. 3919/2011 εδίδετο η δυνατότητα στην Δ.Ε του ΤΕΕ, σε περίπτωση συνομολογήσεως από μηχανικό σύμβασης της οποίας η αμοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, να το καλεί εγγράφως να δικαιολογήσει το ύψος της. Εν όψει όμως του ότι οι ελάχιστες αμοιβές έχουν καταργηθεί και οι μηχανικοί μπορεί να συνάπτουν συμβάσεις διαμορφώνοντας ελεύθερα τις αμοιβές τους, ο έλεγχος αυτός είναι πλέον περιττός και με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις παραγράφους 8 και 9 ρυθμίζεται το εν λόγω ζήτημα."

Πηγή: http://energeiakozani.blogspot.com/2012/01/blog-post_11.html