Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

1η Ανακοίνωση του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών θα διοργανώσει το 7ο Πανελλήνιο   Συνέδριό της στην Αθήνα  στις 17 και 18 Μαΐου 2012.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες τους στο συνέδριο να υποβάλουν περίληψη των εργασιών σε ψηφιακή μορφή (mail: hellasgi@otenet.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων, μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2011.

Οργανωτική Γραμματεία:
Μ. Κούρτελη
Τηλ.: 6948469754
E-mail: hellasgi@otenet.gr, Web: http://www.hellasgi.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
      11 / 12 / 2011    Κατάθεση περιλήψεων
      31 / 12 / 2011    Απάντηση περί της αποδοχής των εργασιών
      31 / 03 / 2012    Κατάθεση πλήρους κειμένου εργασιών
     30 / 04 / 2012    Πληρωμή κόστους συμμετοχής συγγραφέα
17-18 / 05 / 2012    Διεξαγωγή συνεδρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο είναι:
Μη μέλη:    90 Ευρώ
Ταμειακά εντάξει μέλη:    60 Ευρώ (περιλαμβάνει συνδρομές 2 ετών)
Φοιτητές προπτυχιακοί:    20 ευρώ
και περιλαμβάνει το δικαίωμα συμμετοχής, έντυπο τεύχος περιλήψεων καθώς και αναλυτικά ηλεκτρονικά πρακτικά.ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Οι περιλήψεις πρέπει να είναι από 500 έως 800 λέξεις.
2. Όλα τα περιθώρια της σελίδας (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά) να είναι τρία (3) εκατοστά.
3. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να είναι μονού διαστήματος γραμμών, σε πλήρη στοίχιση, με γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών.
4. Η σειρά παρουσίασης να είναι: Τίτλος, Συγγραφείς, Στοιχεία συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά, Κείμενο περίληψης.
5. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα και με μέγεθος 14 στιγμών, κεντραρισμένος και bold.
6. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα και να γραφεί πρώτα το επώνυμο και στη συνέχεια το όνομα ολογράφως.
7. Να προστεθεί αστεράκι (*) μετά το όνομα του υπεύθυνου συγγραφέα για τη σχετική αλληλογραφία.
8. Να γραφεί η ιδιότητα, ο εργασιακός χώρος των συγγραφέων καθώς και η πόλη με πεζά γράμματα.
9. Μετά τα ονόματα των συγγραφέων και σε άλλη γραμμή να αναφέρονται 4 έως 5 λέξεις κλειδιά με πεζά γράμματα με μέγεθος 12 στιγμών, χαρακτηριστικές του περιεχομένου της εργασίας.
10. Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε: Τίτλο, Συγγραφείς, Εργασιακό χώρο των συγγραφέων, Λέξεις κλειδιά και το κείμενο της εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: