Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Σεμινάριο ελεύθερου φωτογραμμετρικού προγράμματος PHOTOMOD Lite

Το ΙΕΚΕΜ του ΤΕΕ αποφάσισε να εντάξει στον προγραμματισμό του ενημερωτικό σεμινάριο 20 ωρών στις 7 Νοεμβρίου 2011 με θέμα τον χειρισμό του ελεύθερου φωτογραμμετρικού προγράμματος PHOTOMOD Lite. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θέλουν να μάθουν να χειρίζονται το ελεύθερο λογισμικό φωτογραμμετρίας PHOTOMOD Lite.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις φωτογραμμετρίας, θα φύγουν με ένα αντίγραφο του προγράμματος PHOTOMOD Lite για όχι μεγάλης κλίμακας εργασίες, το οποίο θα ξέρουν να χειρίζονται επαρκώς. Η γνώση τους φυσικά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο πλήρες πακέτο PHOTOMOD το οποίο έχει απεριόριστες δυνατότητες.

Το πρόγραμμα PHOTOMOD Lite δέχεται μέχρι 40 αεροφωτογραφίες (η επίγειες φωτογραφίες) και μέχρι δύο δορυφορικές εικόνες, μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 50000 σημεία και 500 γραμμές και να παράγει ορθοφωτοχάρτη μέχρι 50Mpixel. Έχει πλήρη στερεοσκοπική όραση και πολλούς αυτοματισμούς.

Το σεμινάριο θα διαρκέσει 20 ώρες και θα καλύψει τα εξής:
  •     Εγκατάσταση του προγράμματος - Δημιουργία project
  •     Εσωτερικός προσανατολισμός
  •     Μετρήσεις αεροτριγωνισμού, σχετικός προσανατολισμός
  •     Επίλυση αεροτριγωνισμού απόλυτος προσανατολισμός
  •     Μετρήσεις για ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ισοϋψείς καμπύλες
  •     Στερεοσκοπική φωτογραμμετρική απόδοση
  •     Δημιουργία ορθοφωτοχάρτη
  •     Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου πόλης
Για περισσότερες πληροφορίες στο www.iekemtee.gr  η στο τηλ. 2105221638

Δεν υπάρχουν σχόλια: