Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Σεμινάριο επιμόρφωσης στο πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου

Τo ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ με τη συνεργασία του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, της ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.  προγραμματίζει σεμινάριο επιμόρφωσης στο πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου διάρκειας 36 ωρών.

 Λεπτομέρειες & προεγγραφές στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: