Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Διαγωνισμός μελετών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την "Ανάθεση συμβάσεων μελετών κτηματογράφησης & υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας"

Η προκήρυξη εδώ και τα τεύχη εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: