Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για ΑΤΜ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, MIS 327504 με τίτλο: «Ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομής χωρικών δεδομένων για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Τα σχετικά έγγραφα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: