Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Καταγραφή προβλημάτων Εθνικού Κτηματολογίου Καστοριάς

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Τοπικό Τμήμα Καστοριάς, με αφορμή την χρόνια εμπειρία πλέον που αποκτήθηκε με την ενασχόληση ιδιωτών ATM, συναδέλφων ΑΤΜ του Δημόσιου Τομέα, αλλά και των εμπλεκομένων Υπηρεσιών με το Εθνικό Κτηματολόγιο και τη χρήση του.

Ο Νομός Καστοριάς ανήκει στις πρώτες και πιλοτικές περιοχές που εφαρμόσθηκε το Εθνικό Κτηματολόγιο με αφετηρία των αρχικών κτηματογραφήσεων το έτος 2000. Κατόπιν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες με την πρώτη (Α’) και τη δεύτερη (Β’) Ανάρτηση, και μάλιστα με ατομικές ειδοποιήσεις σε κάθε ιδιοκτήτη.

Ήδη από την πρώτη ανάρτηση, παρουσιάστηκε ένας τεράστιος (σχεδόν καθολικός) αριθμός προβλημάτων είτε εντοπισμού των ακινήτων, είτε προσδιορισμού του εμπράγματου δικαιώματος, είτε ακόμα υπέρμετρες διαφορές σε εμβαδά, σχήματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας κλπ. Κατά τη δεύτερη ανάρτηση, ο αριθμός των προβληματικών καταχωρήσεων μειώθηκε αισθητά, αλλά δεν ήταν ικανός ώστε να αναχαιτίσει όλα τα προβλήματα που τελικά φαίνεται να υπάρχουν σήμερα, με το Κτηματολόγιο πλέον σε πλήρη ανάπτυξη και ισχύ στις περιοχές που εφαρμόσθηκε.

Αυτή η ήδη από πολύ νωρίς αναγνώριση των προβλημάτων του Κτηματολογίου στο Νομό Καστοριάς, οδήγησε σε μακρόχρονες και ατέρμονες τελικά συζητήσεις μεταξύ ιδιωτών ΑΤΜ, συναδέλφων στον Δημόσιο Τομέα, Υπηρεσιών, Νομικών και Συμβολαιογράφων για τα συνδυασμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Το Τοπικό Τμήμα Καστοριάς ξεκίνησε με δική του πρωτοβουλία την διευρυμένη καταγραφή των προβλημάτων και παρουσίασή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: