Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Δείτε στο site του ΠΣΔΑΤΜ τις εισηγήσεις της ημερίδας "εξελίξεις στο γεωμετρικό σχεδιασμό οδών με ευαισθησία ως προς τον παρόδιο χώρο.

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Όπως γνωρίζετε πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ημερίδα «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΔΩΝ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΔΙΟ ΧΩΡΟ».

Το σύνολο των εισηγήσεων βρίσκεται στο site του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. και συγκεκριμένα στη διεύθυνση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: