Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Ενημέρωση από το γραφείο αμοιβών του Τ.Ε.Ε. σχετικά βελτιώσεις στο σύστημα υπολογισμού αμοιβών

Συνάδελφοι, από τις 15/2/2012 στο σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών του Τ.Ε.Ε. ενσωματώνονται βελτιώσεις και αλλαγές που αφορούν:
  • Αλλαγή στην διαδικασία υποβολής των στοιχείων των έργων, με δυνατότητα τροποποίησης των δεδομένων από το χρήστη
  • Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3919/2011:
    • Η νόμιμη και η συμφωνηθείσα αμοιβή του μηχανικού, καθώς και οι εισφορές υπέρ Τ.Ε.Ε. αποτελούν πλέον διακριτά δεδομένα, με αντίστοιχη προσαρμογή της εντολής πληρωμής και της διαδικασίας καταβολής στην Ε.Τ.Ε.
    • Κατάργηση του ελάχιστου ορίου αμοιβών (5000λ)
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/amoibes και από το Γραφείο Αμοιβών του ΤΕΕ.  (e-mail: erga-amoibes@central.tee.gr, τηλ. 210 3291206, fax 210 3291623)1623)

Δεν υπάρχουν σχόλια: