Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν4042/2012

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του νόμου 4042/2012 που περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την ειδικότητά μας.

Μεταξύ άλλων σας εφιστούμε την προσοχή:

  1. Στο άρθρο 49 που αναφέρεται στις τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4030/2011 και περιλαμβάνει και το τερατούργημα για τα τοπογραφικά των βεβαιώσεων.
  2. Στο άρθρο 51, παράγραφος 10 που αναφέρεται στη δυνατότητα πλέον της Κτηματολόγιο Α.Ε. να μπορεί, μεταξύ άλλων, με Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ να προκηρύσσει μελέτες με αποκλειστικό κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
  3. Στο άρθρο 62 που αναφέρεται σε ρυθμίσεις πολεοδομικών και χωροταξικών θεμάτων. Σ’ αυτό το άρθρο υπήρχε αρχικά η διάταξη για την υποχρεωτικώς 3μελή ομάδα μελέτης (Πολιτικός, Αρχιτέκτονας, Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος) στους παραδοσιακούς οικισμούς, που αποτρέψαμε μετά από έγκαιρη παρέμβαση του Συλλόγου. 

 Δ.Σ. Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: