Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Τοπογράφος μηχανικός ως εξωτερικός συνεργάτης στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  (ΓΕΙΝ/ΕΑΑ), στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Υποδομών για την Αντισεισμική Προστασία της Χώρας και Ενίσχυση της Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας ΑΣΠΙΔΑ που υλοποιείται  σύμφωνα με τη Δράση «Αναπτυξιακές προτάσεις Ερευνητικών Φορέων ΚΡΗΠΙΣ, προσκαλεί τους  ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής: 

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη  Τοπογράφου Μηχανικού (Κωδικός:  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 01) στο θεματικό πεδίο «Μοντέλο Παραμόρφωσης (Strain) με τον Προσδιορισμό του Ρυθμού Ολίσθησης κατά Μήκος των Σεισμικών Ρηγμάτων».

Καταληκτική ημερομηνία: 2-6-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στo  Δρ Αθανάσιο Γκανά, Διευθυντή Ερευνών ΓΕΙΝ/ΕΑΑ, aganas@noa.gr. Η πρόσκληση και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ, στη διεύθυνση www.noa.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: