Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Δωρεάν σεμινάριο για τις χωρικές απεικονίσεις

Μια σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση στις χωρικές απεικονίσεις

 ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Η προσέγγιση που επιχειρείται στο πλαίσιο αυτών των διαλέξεων στηρίζεταιστην άποψη που θεωρεί ότι: Οι χάρτες είναι χωρικές απεικονίσεις που διαμορφώνουν νοητικές χωρικές απεικονίσεις, η δε απεικόνιση είναι μια πράξη δημιουργίας γνώσεων. Στηρίζεται ακόμα στην άποψη ότι δεν υπάρχει μια μοναδική σωστή επιστημονική, ή μη επιστημονική, προσέγγιση στο πως λειτουργούν οι χάρτες. Η πρόθεση είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα κατανόησης της απεικόνισης σαν γενικής έννοιας, αν θέλουμε να καταλάβουμε τους χάρτες. Η έννοια της απεικόνισης είναι θεμελιακή σε όλες τις προσεγγίσεις που μπορούν να παρθούν στη χαρτογραφία. 

Εξετάζοντας την απεικόνιση σε διάφορα επίπεδα και προσεγγίζοντάς την από διαφορετικές οπτικές, μπορεί να αποκτηθεί μια άποψη για το πώς λειτουργούν οι χάρτες και η άποψη αυτή να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό του χαρτογραφικού συμβολισμού και του χαρτογραφικού σχεδίου. Η οπτική, η επικρατέστερη αυτή τη στιγμή και αυτή που υιοθετείται εδώ, αποδέχεται τη λειτουργία της χαρτογραφίας σαν αυτής που δημιουργεί ερμηνευτικές, γραφικές περιλήψεις (απεικονίσεις) των χωρικών πληροφοριών και έχει σαν στόχο την παραγωγή συστηματικά, πιο λειτουργικών χαρτών. Η σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση της χαρτογραφικής απεικόνισης αντιμετωπίζει το χάρτη σαν αναπαράσταση του κόσμου σε τρία επίπεδα προσέγγισης: Το λεκτικό – το λειτουργικό –το γνωσιακό 

Ο χάρτης εξετάζεται εδώ σαν μια από τις πολλές δυναμικές απεικονίσεις των φαινομένων στο χώρο, που μπορεί να αναζητήσει ένας χρήστης σαν πηγή πληροφοριών, ή μια βοήθεια, στις λήψεις αποφάσεων και συμπεριφορών στο χώρο. Δίνεται έμφαση, στο πως ο χάρτης «απεικονίζει» και με τη λεκτική και με τη σημειωτική έννοια και, πως η όραση και η γνώση απεικονίζουν αυτήν την αναπαράσταση σε μορφές που επιτρέπουν στον αναγνώστη του χάρτη την πρόσβαση στις έννοιες. 

Η αλληλεπίδραση του χρήστη του χάρτη και του χάρτη αντιμετωπίζεται σαν ένα σύνθετο πρόβλημα επεξεργασίας πληροφοριών, στο οποίο δημιουργείται μια σειρά νευρολογικών και έπειτα γνωσιακών αναπαραστάσεων αυτού που βλέπεται και αυτές οι απεικονίσεις εξετάζονται χρησιμοποιώντας σχήματα (νοητικές απεικονίσεις) που προσφέρουν ένα πλαίσιο (ή θέτουν τα όρια), μέσα στο οποίο η εικόνα που γίνεται αντιληπτή από το χάρτη μπορεί να γίνει κατανοητή. Η λεκτική προσέγγιση στην αναπαράσταση μπορεί να θεωρηθεί σαν το επίπεδο του νοήματος με την ευρύτερη έννοια του όρου. Αυτή η προσέγγιση ασχολείται με το πώς τα σύμβολα προσλαμβάνουν το νόημά τους και πως εμείς μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες μορφές συμβολισμού. Λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα της έννοιας (π.χ. ειδικά και γενικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά), μαζί με την ετυμολογία της έννοιας των συμβόλων και οποιαδήποτε εθνογραφική διαφοροποίηση μπορεί να υπάρχει. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο οι διαλέξεις θα περιλαμβάνουν εισαγωγικά θέματα σχετικά με: ·την όραση ·την όραση και οπτική αντίληψη ·την όραση και οπτική γνώση ·τις νοητικές κατηγορίες ·τις αναπαραστάσεις γνώσεων και τα γνωσιακά σχήματα ·τα στοιχεία γραφικής σημειολογίας ·τη σημασιολογία και σύνταξη των χαρτογραφικών συμβόλων ·τη πραγματολογία των χαρτογραφικών συμβόλων Μετά την υποβολή αίτησης θα αποστέλλονται κωδικοί πρόσβασης. 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Βασιλική Φιλιππακοπούλου, πρ. καθηγήτρια ΕΜΠ/Τομέα Χαρτογραφίας http://goo.gl/2CYeOO

Δεν υπάρχουν σχόλια: