Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Απαιτούμενες τοπογραφικές εργασίες για την τακτοποίηση αυθαίρετων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Για ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε το τμήμα του νόμου περί αυθαιρέτων που αφορά στη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Όπως θα δείτε μετά από συντονισμένες ενέργειες σύσσωμου του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχυρή επιστημονική επιχειρηματολογία έγινε κατορθωτό σε ότι αφορά τα τοπογραφικά διαγράμματα να περάσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι θέσεις του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.

 Κατόπιν τούτου στα αυθαίρετα θα ισχύουν τα εξής:
  1. Στις περιπτώσεις αυθαίρετων ακινήτων εντός σχεδίου όπου υπάρχει οικοδομική άδεια για τμήμα αυτών η οποία περιέχει τοπογραφικό διάγραμμα θα απαιτείται μόνο η επισήμανση του στο απόσπασμα ρυμοτομικού.
  2. Στις περιπτώσεις όπου το ακίνητο είναι εντός σχεδίου αλλά είτε για οιοδήποτε λόγο δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή έχει χαθεί ή δεν περιέχει τοπογραφικό διάγραμμα τότε θα απαιτείται η σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.
  3. Στις περιπτώσεις ακινήτων εντός ή εκτός οικισμών και γενικότερα σε ακίνητα εκτός σχεδίου, ανεξαρτήτως αν υπάρχει άδεια για τμήμα του ακινήτου ή δεν υπάρχει καθόλου, απαιτείται η σύνταξη εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.
Το σύνολο του νόμου θα σας αποσταλεί με την δημοσίευση του στο Φ.Ε.Κ.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι αυτή την περίοδο συζητείται στο Τ.Ε.Ε. παρουσία όλων των κλαδικών συλλόγων το ύψος των αμοιβών για τις εργασίες τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Και για το θέμα αυτό θα υπάρξει σύντομα εκτενής ενημέρωση.


Δ.Σ. Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: