Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

Εγκύκλιος 7 ΥΠΕΚΑ Χαρακτηρισμός εκτάσεως ως δασικής ή μη

    

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αθήνα    21-6-2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                          Αρ. Πρωτ. 3401
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.   
ΤΜΗΜΑ β'

Θέμα : Χαρακτηρισμός εκτάσεως ως δασικής ή μη


Σχετ:
1) Η αριθ. πρωτ. 88416/529/Π.Ε/1-12-2000 Απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας με την οποία  έγινε αποδεκτή η με αριθ. 38/1999 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

2) Η από 6-3-2009 έκθεση επιθεώρησης ελέγχου με αριθ. 179/Α/2009 του Σώματος Επιθεωρητών  - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που μας διαβιβάστηκε με το αριθ. 28164/7-5-2009 έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών

3) Το αριθ. πρωτ. οικ. 204300/4865ΠΕ/17-1-2011 έγγραφο της Δ/νσης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ 

 Σύμφωνα με την (α) σχετική απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας και κατόπιν της (β) σχετικής  έκθεσης επιθεώρησης ελέγχου του ΣΕΕΔΔ και του (γ) σχετικού, παρακαλούμε πριν την έκδοση  οικοδομικής αδείας σε εκτός σχεδίου περιοχή, να ζητείται απαραιτήτως πέραν του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισμού, το πληροφοριακό έγγραφο ή τη βεβαίωση του αρμοδίου Δασάρχη, καθώς και βεβαίωση τελεσιδικίας του  χαρακτηρισμού της έκτασης.

Ακόμη απαιτείται συμφωνία του υποβαλλομένου τοπογραφικού διαγράμματος της προς δόμηση έκτασης, με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισμού της Δασικής Υπηρεσίας.
 
                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                    NIK.  ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: