Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, με άμεση νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προχωρά στην αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 4281/14, που αφορούν στις αναθέσεις δημοσίων έργων και μελετών. Η προβλεπόμενη εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου από την 1η Μαρτίου 2015, προκαλεί στην πράξη απόλυτη εμπλοκή στη λειτουργία του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων και μελετών.

Ο λόγος είναι ότι μετά την ψήφιση του, ως μνημονιακή υποχρέωση τον περασμένο Αύγουστο, η εφαρμογή του νόμου εγκαταλείφθηκε. Δεν εκδόθηκαν τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα και δεν έχει αντιμετωπιστεί σειρά ουσιαστικών ζητημάτων εφαρμογής του νόμου, δημιουργώντας νομοθετικό κενό, με συνέπειες στην οικονομία, την ανάπτυξη, όπως επίσης στην εύρυθμη λειτουργία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Διοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: