Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Hμερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών ΠΣΔΑΤΜ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στην τελευταία συνεδρίασή του, της 27/02/2015, παρουσία 10 μελών του Δ.Σ. που εκπροσωπούσαν το σύνολο των Παρατάξεων που έχουν εκλεγμένους εκπροσώπους στη Διοίκηση του Συλλόγου, ασχολήθηκε με τον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., καθώς και των Διοικήσεων των Τοπικών και Περιφερειακών Τμημάτων Α.Τ.Μ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, και εξέτασης διαφόρων ημερομηνιών που προτάθηκαν, τα μέλη της Διοίκησης του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. λαμβάνοντας υπόψη:

 Ότι οι αρχαιρεσίες το 2013 είχαν διεξαχθεί στις 26 Μαΐου και το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα στις 28 Ιουνίου, συνεπώς δεν τίθεται ουσιαστικό θέμα υπέρβασής της διετούς του θητείας.

Ότι αυτή την περίοδο, με μεγάλα κρίσιμα θέματα ανοικτά, όπως αυτά των επαγγελματικών δικαιωμάτων, της συνέχισης του κτηματολογίου, του νόμου για την ανάθεση δημοσίων έργων και μελετών, του ΜΗ.Κ.Ι.Ε., της ταυτότητας κτιρίου και πολλών άλλων, είναι σημαντικό η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. και όλοι όσοι ασχολούνται με τα κλαδικά δρώμενα να είναι εστιασμένοι στο πως θα μπορέσουν να επιτύχουν την υιοθέτηση από τη νέα Κυβέρνηση των θέσεων του κλάδου, όπως αυτές έχουν προκύψει από τις πανελλαδικές συνδιασκέψεις σε Πάτρα και Χαλκίδα καθώς και το συνέδριο του Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ότι ο Σύλλογος βρίσκεται σήμερα σε εξαιρετικά δεινή οικονομική κατάσταση, αφού δυσκολεύεται ακόμα και να καλύψει τα τρέχοντα ανελαστικά του έξοδα όπως τους λογαριασμούς των δικτύων Ο.Κ.Ω., το Φ.Μ.Υ., το Ι.Κ.Α., καθώς και το μισθό της υπαλλήλου, πολλώ δε μάλλον να καλύψει το μεγάλο προκαταβολικό κόστος διεξαγωγής των εκλογών χωρίς να υπάρχει εισροή των χρημάτων που η Διοίκηση του Τ.Ε.Ε. έχει υποσχεθεί να καταβάλει, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015, στους κλαδικούς συλλόγους για να καταστεί δυνατή η έστω και βραχυπρόθεσμη επιβίωσή τους.

 Ότι μετά την αδράνεια που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα, σήμερα πλέον διαφαίνεται, μετά από συνάντηση του Προέδρου του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. με τον εκτελών χρέη Προέδρου στο Τ.Ε.Ε. συν. Θοδωρή Σεραφίδη, ότι υπάρχει δυνατότητα μετεγκατάστασης του Συλλόγου σε χώρο του Τ.Ε.Ε., οπότε θα πρέπει να γίνουν άμεσα όλες εκείνες οι απαιτούμενες ενέργειες για να μη χαθεί η ευκαιρία και να γλιτώσει ο Σύλλογος από ένα σημαντικό μηνιαίο έξοδο με ότι αυτό επιπλέον συνεπάγεται (κοινόχρηστα, λογαριασμούς, κ.α.).

Το Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., τηρώντας τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε εκλογές, θα καλέσει το προσεχές διάστημα σε ανοικτή του συνεδρίαση, που θα γνωστοποιηθεί μέσω του διαδικτυακού του τόπου και της emailing list, όλους τους εκπροσώπους των παρατάξεων που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες του 2013, καθώς και όσους άλλους εκπροσωπούν πιθανές νέες παρατάξεις ή επιθυμούν να συμμετέχουν ως αυτόνομες υποψηφιότητες, ώστε από κοινού να συγκροτηθεί επιτροπή προετοιμασίας των εκλογών, ούτως ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα προχειρότητας του παρελθόντος.

Η διαπαραταξιακή αυτή επιτροπή θα υποβοηθήσει το έργο της γραμματέως του Συλλόγου για όλα τα διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην εκλογική διαδικασία (ανακοινώσεις, επαφή με Τμήματα και Συλλόγους για το που θα διεξαχθούν εκλογές στην περιοχή ευθύνης τους και για την έγκαιρη εύρεση των κατά τόπους εφορευτικών, εκλογικό υλικό, κ.α.), έτσι ώστε να μην παρακωλύεται το έργο του Συλλόγου και η Διοίκησή του να συνεχίσει απερίσπαστη την άσκηση των καθηκόντων της.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας θα την έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα προκύψει από τη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο προ της ημέρας των εκλογών για να επικυρώσει και τυπικά , όπως γίνεται σε κάθε αρχαιρεσία, το πρόγραμμα διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, τη συνδρομή των μελών, καθώς και την απαλοιφή των οικονομικών βαρών για τους συναδέλφους που χρωστάνε παρελθόντα έτη, τις εφορευτικές επιτροπές που υπόκεινται στην ευθύνη της Διοίκησης του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. και τα εκλογικά τμήματα των νομών οι οποίοι δεν υπάγονται σε κάποιο Περιφερειακό - Τοπικό Τμήμα ή Σύλλογο Α.Τ.Μ., κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών, και ως εκ τούτου της στελέχωσης και επικύρωσης των εφορευτικών επιτροπών στους νομούς ευθύνης των Περιφερειακών – Τοπικών Τμημάτων και Συλλόγων Α.Τ.Μ. την έχουν οι κατά τόπους Διοικήσεις τους, οι οποίες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγκαίρως τους χώρους διεξαγωγής και τα μέλη των εφορευτικών στην Κ.ΕΦ.Ε.  


Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Γιάννης Μαχίκας

Πρόεδρος Δ.Σ.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: