Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Δημόσια διαβούλευση του Ο.Κ.Χ.Ε. για τον καθορισμό «αποδεκτής αποκλίσεως» εμβαδού

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Η δημόσια διαβούλευση του Ο.Κ.Χ.Ε. σχετικά με την «τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 461/03/21.07.2008 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ (ΦΕΚ τ. Β’, 1510/31.07.2008) για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της «αποδεκτής αποκλίσεως» εμβαδού κατά το άρθρο 13ο του ν. 2664/1998, όπως αυτή ισχύει με την ανάκληση της με την υπ αρίθμ. 475/06/16.03.2009 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ τ.Β’ 500/18.3.2009)» ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21/09/2012.

 Το προς διαβούλευση κείμενο και τη σχετική νομοθεσία μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση. Επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό θα πρέπει όλοι να του αποδώσουμε τη δέουσα προσοχή και να συμμετέχουμε ενεργά στην διαβούλευση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τους συναλλασσόμενους συμπολίτες μας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: