Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Αναστολή υποβολής δηλώσεων αμοιβών για τη χρήση 2011Αναστέλλονται οι υποβολές οριστικών δηλώσεων αμοιβών των έγγραφων συμφωνιών μηχανικών με τους αντισυμβαλλόμενους τους για τη χρήση 2011.

Σύνδεσμος ΠΟΛ1186/21-09-2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: