Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Yποβολή καταστάσεων συναφθέντων συμφωνητικών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 246/17.2.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία στο εξής η υποβολή των καταστάσεων των συναφθέντων συμφωνητικών θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικώς, μέσω του TAXIS.

Δεν υπάρχουν σχόλια: