Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδομικά δεδομένα

Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η Απόφαση 2711/20.01.2015 του Αν. Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασία επικαιροποίησης – τήρησης του κεντρικού τοµεακού πληροφοριακού συστήµατος συστήµατος για τα πολεοδοµικά δεδοµένα της χώρας».

Η απόφαση εκδόθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου “Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας” (αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου 2015), στο πλαίσιο του οποίου θα δημιουργηθεί μια χωρική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει την πολεοδομική πληροφορία μέχρι το επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου για τις περιοχές εντός εγκεκριμένων πολεοδομικών ή ρυμοτομικών σχεδίων και το επίπεδο κατάλληλων πολυγώνων – ζωνών για τις περιοχές εντός οικισμών και τις εκτός σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία.
Από την 1η Απριλίου 2015 έως και την 1η Ιανουαρίου 2016 (ημερομηνία έναρξης της πλήρους λειτουργίας του ως άνω πληροφοριακού συστήματος) τα ψηφιακά αρχεία (χάρτες και διαγράμματα)  θα πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή διανυσματικού τύπου .dxf ή .dwg και οι συντεταγμένες αυτών να αναφέρονται στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87.


Από την 1η Ιανουαρίου 2016 οι χάρτες και τα διαγράμματα πρέπει να υποβάλλονται ψηφιακά σε μορφή αρχείου GML (Geography Markup Language) σύμφωνα με το ανοιχτό πρότυπο ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων και με προκαθορισμένη δομή και περιεχόμενο όσον αφορά στην οργάνωση των διανυσματικών δεδομένων των χωροαντικειμένων.

Η ως άνω υποχρέωση υποβολής ψηφιακών αρχείων αφορά κατά περίπτωση:
  1. στους χάρτες και τα σχέδια της πολεοδομικής πρότασης (Β’ Στάδιο) των πολεοδομικών μελετών,
  2. στους χάρτες πολεοδομικής οργάνωσης – λειτουργίες των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, ΤΧΣ, ΕΧΣ,
  3. στα διαγράμματα που συντάσσονται στο πλαίσιο έγκρισης τοπικά εντοπισμένης τροποποίησης εγκεκριμένου σχεδίου (σημειακής τροποποίησης),
  4. στα διαγράμματα που συντάσσονται στο πλαίσιο καθορισμού ή τροποποίησης χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης και αναγνώρισης οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.

Δεν υπάρχουν σχόλια: