Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Καταστατική συνέλευση της 22 Μαρτίου 2014Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εδώ και χρόνια γίνονται προσπάθειες για την αλλαγή του καταστατικού του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Μια αλλαγή που δεν βασίζεται σε τυπολατρίες και μηχανιστικούς μικροπαραταξιακούς υπολογισμούς, αλλά στην αδήριτη ανάγκη μετεξέλιξης του Συλλόγου σε ένα συλλογικό φορέα που θα καλύπτει όλους τους συναδέλφους ανεξαρτήτως του γεωγραφικού χώρου ή του αντικειμένου δραστηριοποίησής τους.

Το «άνοιγμα» της διοίκησης του Συλλόγου τα προηγούμενα χρόνια σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και η αποδοχή που είχε από τις τοπικές κοινωνίες των Α.Τ.Μ. κατέδειξε ότι πλέον το μοντέλο της συγκεντρωτικής διοίκησης από ένα και μόνο όργανο, ήτοι το 11μελές Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου, δεν αρκεί για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών.

Η διαμόρφωση νέων συλλογικοτήτων, η ενίσχυση του αισθήματος συνευθύνης όλων των εμπλεκομένων με τα κλαδικά δρώμενα, η αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση είναι στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν και αντανακλώνται στο σχέδιο καταστατικού που σας παρουσιάζουμε και που αποτελεί την κατά πλειοψηφία πρόταση του Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.

Πρόκειται δε για ένα πόνημα που συνδιαμορφώθηκε μέσα από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Τμημάτων & Συλλόγων Α.Τ.Μ. σε δύο συνδιασκέψεις και εγκρίθηκε από το σύνολο σχεδόν των τοπικών συνελεύσεων.

Σας καλούμε λοιπόν να το διαβάσετε και να προσέλθετε μαζικά στην καταστατική συνέλευση της 22ας Μαρτίου για να μπορέσει ο Σύλλογος να λειτουργήσει πλέον με ένα νέο καταστατικό διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες του σήμερα και του αύριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: