Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Συντελεστής τκ 2014

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 17/2/2014 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 10 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Αρ.Πρωτ. Δ17γ/οικ/3676), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/0/1257/9-8-05, ΦΕΚ Β’ 1162) και, πλέον, έχει τιμή (τκ) = 1,237 από 1,259 (μείωση 1,75% περίπου).

Είναι αξιοσημείωτο ότι για πρώτη φορά από την θέσπιση του συντελεστή τκ (2005) παρατηρείται μείωση της τιμής του (η σημερινή τιμή είναι λίγο χαμηλότερη από την τιμή του 2012).

Η ανωτέρω αναπροσαρμοσμένη τιμή του (τκ) θα υιοθετείται υποχρεωτικώς στις προκηρύξεις που θα εγκριθούν μετά τις 20-3-2014.

Τέλος, με βάση την τιμή αυτή καθορίζονται αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα όρια ισχύος των μελετητικών πτυχίων ανά τάξη και κατηγορία (βλ. άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009) και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο, δηλαδή από 21-3-2014 έως 20-3-2015 (σχετικός πίνακας με τα νέα όρια περιλαμβάνεται στην Εγκύκλιο).

Δεν υπάρχουν σχόλια: