Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Hλεκτρονική διεύθυνση αναζήτησης των αεροφωτογραφιών του αρχείου του Ο.Κ.Χ.Ε.

Aγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως όλοι γνωρίζετε από την ημέρα όπου τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4164/2013 που κατήργησε τον ΟΚΧΕ παρατηρείται τεράστιο πρόβλημα με την αναζήτηση και χορήγηση δεδομένων από το αρχείο του Οργανισμού.

Για το λόγο αυτό η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. προέβη τόσο σε προφορικές όσο και σε γραπτή παρέμβαση προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για την επίλυσή του, υποβάλλοντας μάλιστα συγκεκριμένη πρόταση.

Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα το σκέλος της διάθεσης δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, όμως τουλάχιστον πλέον μέσα από τη διεύθυνση http://search-okxe.herokuapp.com/ ο κάθε συνάδελφος μπορεί να γνωρίζει τι αεροφωτογραφίες υπάρχουν στο αρχείο του καταργηθέντος Οργανισμού για να ξέρει αν έχει νόημα να αναμένει την χορήγησή τους.

Η Διοίκηση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. θα συνεχίσει την άσκηση πίεσης για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: