Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Ξεκινάει η Εκπαίδευση των Ενεργειακών Επιθεωρητών

Δημοσιεύθηκε από το ΥΠΕΚΑ στις 29.11.2011 η πρόσκληση που αφορά την έναρξη της εκπαίδευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, σαν μέρος της διαδικασίας που απαιτείται για τη χορήγηση οριστικών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ 177Α/2010) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β/2011).

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ καλεί τους  διπλωματούχους μηχανικούς, ή πτυχιούχους μηχανικούς  τεχνολογικής εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού να παρακολουθήσουν τα εξειδικευμένα  εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνει σε πολλές πόλεις  στην Ελλάδα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τρία, ανάλογα με το είδος της Άδειας Ενεργειακής Επιθεώρησης:
  • Κτιρίων
  • Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
  • Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Για να μπορέσει ο κάθε υποψήφιος να αποκτήσει τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ).από το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να κάνει εγγραφή στο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και απαιτείται η επίδοση του αριθμού πρωτοκόλλου στον υποψήφιο από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με απαντητική ηλεκτρονική επιστολή

Μόλις οριστικοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ η διανομή των εκπαιδευτικών εγχειριδίων προς τους φορείς εκπαίδευσης το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες και το κόστος των  προγραμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: