Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος έκδοσης αδειών δόμησης

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ249Α/25-11-2011 ο νέος νόμος 4030 "Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις".

Δεν υπάρχουν σχόλια: