Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Ενημέρωση σχετικά με το Ν. 4014/2011

Ο Νόμος 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» καθώς και το σύνολο των ερωταπαντήσεων και οι οδηγίες βρίσκεται στη διεύθυνση:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=762&language=el-GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: