Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Ημερίδα: "Οι σύγχρονες εφαρμογές της Φωτογραμμετρίας" - Πάτρα, 10 Δεκεμβρίου 2011

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε πως ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. - Τμήμα Δυτ. Ελλάδας σε συνεργασία με το ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: "Οι σύγχρονες εφαρμογές της Φωτογραμμετρίας", η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2011 στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πατρών.

Οι εισηγήσεις της ημερίδας θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα των καθημερινών εφαρμογών της φωτογραμμετρίας στο πεδίο του επαγγέλματος του Αγρ. & Τοπογράφου Μηχανικού.

Οι εισηγητές που θα μας τιμήσουν θα είναι εκπρόσωποι του κλάδου, από την Ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και από οργανισμούς και φορείς που ο Α.Τ.Μ. έχει καθημερινή συνεργασία όπως: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ο.Κ.Χ.Ε., Κτηματολόγιο Α.Ε. και θα αναπτύξουν αλλά και θα συζητήσουν με τους παρευρισκομένους θέματα όπως: σύγχρονες εξελίξεις για την δημιουργία χαρτογραφικών υποβάθρων, επίγειες εφαρμογές της φωτογραμμετρίας (αρχιτεκτονικές, αρχαιολογικές), φωτογραμμετρία και GIS, διαδικτυακή υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών LSO-VLSO (ακρίβειες και χρήση) κ.α.

Επίσης θα παρουσιαθεί από εξειδικευμένο συνάδελφο και μέλος του συλλόγου μας, θέμα που αφορά τις φωτογραμμετρικές εφαμογές στις πραγματογνωμοσύνες (φωτοερμηνεία), στο πλαίσιο των εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών. Πάνω σε αυτό θα υπάρξει επίσης η δυνατότητα συζήτησης και ανάλυσης των δυνατοτήτων του Α.Τ.Μ. και ο χαρακτήρας της εξειδίκευσής του σε σύγκριση με άλλες ειδικότητες.


Εκτός της αίθουσας που θα διεξαχθεί η ημερίδα θα λειτουργήσει έκθεση τοπογραφικού εξοπλισμού.

Με εκτίμηση,

Για την Οργανωτική Επιτροπή
και τον Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. - Τμήμα Δυτ. Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: