Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

Αποτελέσματα εκλογών ΠΣΔΑΤΜ τμήματος Καστοριάς

Πραγματοποιήθηκαν στις 3/04/2011 στην πόλη της Καστοριάς, οι εκλογές του Τοπικού Τμήματος του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Καστοριάς ταυτόχρονα με τις εκλογές του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής:

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        13 ψήφοι
ΛΙΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                     11 ψήφοι
ΒΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     9 ψήφοι
ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ     9 ψήφοι
ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       8 ψήφοι
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗ                       4 ψήφοι          
ΣΤΑΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   2 ψήφοι

 Στις 13/04/2011 πραγματοποιήθηκε  συνεδρίαση με θέμα την εσωτερική κατανομή θέσεων του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου. Με το πέρας της συζήτησης εκλέχθηκε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με την εξής σύνθεση:

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Πρόεδρος
ΒΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Αντιπρόεδρος
ΛΙΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Γεν. Γραμματέας
ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ταμίας
ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, Μέλος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΩΗ, Αναπληρωματικό Μέλος
ΣΤΑΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ορίστηκε η Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. η ημέρα πραγματοποίησης των Τακτικών Συνεδριάσεων του τμήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: